میخواهم بدانم اما نه خرافات

در قرآن و یا اهل تسنن حدیث صحیحی در مورد ممنوعیت استمناء وجود ندارد دسامبر 29, 2010

Filed under: خود ارضایی — چکاوک @ 5:09 ق.ظ.

اسلام
در قرآن و یا اهل تسنن حدیث صحیحی در مورد ممنوعیت استمناء وجود ندارد. با این وجود ، این عمل توسط برخی محققان رد شده است، و مدعی هستند تنها هنگام ترس از ارتکاب رابطه جنسی نامشروع (زنا یا فساد) میتوان انجام داد؛ ولی پیش از آن، جایگزینهایی از قبیل ازدواج و یا روزه داری در اولویت هستند ، همانطور که در احادیث اشاره شده است.

استمناء
پژوهشگران اسلامی به طور کلی استمناء را تایید نمی کنند مگر در شرایطی با تخفیف. جمله ای در قرآن وجود دارد «و آنان که عفت خود را به جز همسران خود حفظ میکنند، مبرا از سرزنش هستند، اما هر کس که به دنبال فراتر از آن است، از خطاکاران است» سوره مومنون آیات 5-7 .

در اسلام ، روابط جنسی خارج از ازدواج گناه بزرگی است که باعث میشود فاعل این کار در این دنیا و قیامت مجازات شود. با این حال اگر تمایلات کسی بسیار طاقت فرسا باشد بطوریکه ممکن است اشتباه بزرگی را توسط رابطه جنسی خارج از ازدواج انجام دهد، استمناء به عنوان ضرورت مجاز می شود ، اما در آن حالت مانند خوردن گوشت خوکی است که هیچ غذایی دیگری در دسترس نباشد. لذا قرآن می گوید «و کسانی که ازدواج نکرده اند باید سعی کنند در عفت زندگی کنند ، تا خدا آنها را بلطف خود بی نیاز گرداند» (قرآن ، سوره نور آیه 33)

استمناء ، مانند هر نوع رابطه جنسی که در آن منی یا ترشحات واژن آزاد و در طول ساعات روز انجام شده باشد، روزه را باطل میکند و نیاز به غسل دارد.

به گفته شیخ حامد العلی : «استمناء در طول مدت روز ماه مبارک رمضان روزه را باطل میکند، بر اساس حدیثی که میگوید یک مسلمان روزه دار بخاطر خدا از غذا خوردن ، نوشیدن ، و تمایلات جنسی پرهیز میکند. از آنجا که استمناء نوعی میل جنسی است ، یک مسلمان روزه دار باید از آن اجتناب کند. بنابراین، استمناء مانند خوردن مواد غذایی منع شده و به عنوان یکی از گناهانی است که اگر کسی آنرا انجام دهد حرمت این ماه را نقض کرده است «.

دیدگاه شیعه
استمناء، کاملا در مذهب شیعه ممنوع است. امام علی (ع) میفرمایند «کسی که مرتکب گناه استمناء شود برابر است با اینکه مرا هشتاد بار کشته باشد».

دیدگاه اهل سنت
چهار مکتب فقهی اهل تسنن (معروف به مذاهب — حنفی ، شافعی، مالکی و حنبلی) مواضع متفاوتی در مورد این مسئله دارند. برخی آنرا در بعضی از موارد ممنوع میدانند (به عنوان مثال اگر منجر شود که مرد / زن از رابطه جنسی با همسر خود چشم پوشی کند) اما هنگامی توصیه می شود که در آن شر کمتری نسبت به رابطه جنسی نامشروع داشته باشد.

یهودیت
ارتدکس و یهودیت محافظه کار
استمناء در کتب مقدس عبری به صراحت ممنوع نشده است. با این حال یک عبارت در شرح تورات میگوید » از دانه های خود برای عبور یا کشت، به بت مولخ ندهید «. در اینجا دانه می تواند به عنوان نطفه و یا زادو ولد تفسیر شود. این عبور می تواند به عنوان ممنوعیت مذهبی استمناء برای خدای خارجی، قلمداد شود. برای مثال ، در مصر باستان فرعون سالانه درون رود نیل به عنوان مراسم حاصلخیزی استمناء میکرد. تلمود(مجموعه قوانين شرعى وعرفى يهود) استمناء مرد را ممنوع کرده است، چون به ریختن غیر ضروری منی ، یا به ناپاک شدن افکار زنان غیر از همسران قانونی مردان منجر میشود. این ممنوعیت از روایت کتاب مقدس اونان (تلمود Niddah 13a) مشتق شده است. تلمود (همان منبع) این اقدام را به قتل و بت پرستی تشبیه کرده است. خشم خدا نسبت به اونان بخاطر انزال نکردن منی نبود، بلکه بخاطر نافرمانی خدا در آبستن کردن بیوه برادرش بود (نگاه کنید به داستان کتاب پیدایش 38:8-10). دیگران تصور میکنند حکم شدید اعدام، در عدم پیروی از اجرای صحیح قوانین ازدواج با همسر برادر فوت شده بوده است — در کتاب مقدس، مجازات برای امتناع از ازدواج با همسر برادر فوت شده، انداختن آب دهان در ملاء عام ، توسط زنی بوده که درخواست وی رد شده است. از آنجا که مجازات اونان بسیار شدیدتر بوده است، آنها بر این باورند که ریخته شدن منی به بیرون جرم او بوده است. اونان استمناء کننده نبوده است، بلکه با پس کشیدن در حالت جماع، جلوگیری میکرده است.

به عقیده Kitzur Shulchan Aruch، » تخلیه بی مورد مایع منی ممنوع است . در تورات این گناه سنگینتر از گناه های دیگر است». با این حال ، Beis Shmuel شرح میدهد که این معنی اصلی آن نیست ، بلکه برای انسان متوحشی است که از گناه اجتناب کند.
در میان poskim (احکام یهود) اختلاف وجود دارد، که آیا استمناء برای تهیه منی در تلقیح مصنوعی و یا لقاح خارج از رحم ممنوع است.

یهودیت نه به طور کلی ممنوع کرده و نه مانع استمناء زنان شده است، اگر چه برخی از اولیای امور معتقدند که استمناء زن لزوما شامل «افکار نا درست» است.

استمناء متقابل
Johnathan Margolis معتقد است که در آهنگ سلیمان(Song of Solomon) یک دستورالعمل برای راهنمائی خوشایند شریک جنسی یک مرد توسط استمناء قبل از مقاربت با او استنباط می شود : «اجازه دهید دست چپ او زیر سر من باشد و دست راست او مرا در آغوش گرفته باشد».

جنبشهای دیگر
خاخام در جنبش های پیشرو (برای مثال ، اصلاحات و جنبشهای Reconstructionist) به نتیجه گیری های لیبرالی بیشتری رسیده است. خاخام الکسیس رابرتز عضو Reconstructionist، مدعی است که «استمناء بی ضرر ، طبیعی و سالم است. ممکن است تخلیه و لذت فراهم کند و همچنین نظر شخصی من این است که در یک رابطه جنسی لذت بخش با شریک جنسی، مفید است. این عمل ممکن است تخلیه جنسی در افراد جوان که در سال های اوج نیروی روابط عاشقی قرار دارند را آسان تر کند «. اصلاحات خاخام جاناتان استین ، در یک اسکیمای پیشنهادی برای ارزیابی از فعالیت های اصولی اصلاحات مختلف جنسی ، این بود که استمناء، «mutar» در نظر گرفته شود، این عبارت به طور کلی به عنوان «مجاز» ترجمه شده ، اما او عنوان»قابل تحمل» ارائه می دهد. دست خط خاخام والتر یعقوب، از طرف کمیته اصلاحات فتاوا، حاکیست ، «با وجودی که این احکام سنت، بسیار روشن هستند ، ما باید در پرتوی جریان اندیشه روانشناختی، یک نگاه متفاوت به استمناء، داشته باشیم. استمناء باید تقبیح شود ، اما نباید آن را مضر و یا گناه بدانیم.

تائوئیسم
برخی از معلمان و دست اندر کاران طب سنتی چینی ، افکار تائوئیست و هنرهای رزمی، می گویند که استمناء می تواند موجب کاهش سطح انرژی در مردان شود. آنها می گویند که انزال به شیوه » qi » منشع بهبود کیفیت را در ناحیه » dantian » کاهش می دهد، مرکز انرژی که در پایین شکم واقع شده است. برخی معتقدند که رابطه جنسی با شریک زندگی این کار را نمی کند چرا که شرکای جنسی، هر یک از نقاط qiرا پر میکنند. بنابراین برخی از دست اندر کاران می گویند که مردان به مدت حداقل 48 ساعت پس از عمل استمناء، نباید هنرهای رزمی انجام دهند در حالی که دیگران تا شش ماه تجویز میکنند، به دلیل از دست رفتن منبع Qi، اجازه داده نمی شود که در این مدت، qi جدید ایجاد شود.

تائوئیست شدیدا زنها را از استمناء منع میکند. زنان را به انجام تمرین تکنیک های ماساژ بر روی خود تشویق میکند ، اما همچنین اگر حس خوشایندی پیدا کردند، دستور به اجتناب از تفکر در افکار جنسی میدهد. در غیر این صورت ،لبهای فرج زن باز و ترشحات جنسی خارج خواهد شد. باز اگر این اتفاق افتاد ، زن بخشی از نیروی زندگی خود را از دست میدهد و این امر می تواند بیماری زا باشد و زندگی را کوتاه کند.

ویکا
ویکا ، مانند دیگر ادیان ، پیروانی با طیفی از نگاه محافظه کارانه به آزاد اندیشی دارد. ویکا به طور کلی دوگم نیست ، و چیزی در فلسفه ویکا استمناء را ممنوع نمی کند. در مقابل ، اخلاق ویکا ، خلاصه شده در پندهای ویکا «هیچ آسیبی نخواهد رسید ، حتی اگر پژمرده شده باشی» توسط بسیاری به عنوان مسئول حمایت از همه نوع فعالیت های جنسی تفسیر شده است. این نظر درCharge of the Goddess قوت گرفته است، یک عبارت مهم در ادبیات ویکا وجود دارد که در آن الهه می گوید : «همه اعمال عاشقی و لذت بخش، از شعائر من هستند».

__________________
عضو تحریریه علمی ایران سلامت
اطلاعیه مدیریت سایت- دعوت به همکاری : سایت ایران سلامت , جهت تکمیل و توسعه بخش ها و فعالیت های مختلف ,از افراد علاقه مند دعوت به همکاری می نماید.
drsadjad[@]gmail.com
Advertisements
 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s